College van B&W

      H.F.M. Evers (PvdA)
Aan het Broek 22, 6451 BW Schinveld, tel. (045) 5254852

Portefeuille:                                                                                    

 • Algemene zaken;
 • Financiën en Economische Zaken;
 • Personeel, Organisatie en Informatisering;
 • Voorlichting;
 • Samenwerking.
Wethouders
 
   G.W.G.F. Nissen (Lijst Nissen)
Gelreweg 48, 6065 CN Montfort, tel. (0475) 542217

Portefeuille:

 • Loco-burgemeester;
 • Ruimtelijke Ordening;
 • Civiel- en Cultuurtechniek;
 • Volkshuisvesting;
 • WCL, Plattelandsontwikkeling, Recreatie en Toerisme.
    J.G.M. Reijnders (Jongerenlijst)
Hoofdstraat 12, 6061 CD Posterholt, tel. (0475) 401917

Portefeuille:

 • Welzijn en Accommodatiebeleid;
 • Volksgezondheid;
 • Verkeer en Vervoer.
    H.M.V. van der Linden (Aktief Berg)
Heidestraat 8, 6077 NL St.Odiliënberg, tel. (0475) 403480

Portefeuille:

 • Sociale Zaken;
 • Onderwijs;
 • Milieu (Gemeentelijk RioleringsPlan).
Gemeentesecretaris
    Mw. mr. S.B.E. Willems-van Ulden
Springweg 25, 6105 BW Maria-Hoop, tel. (0475) 300242
Spreekuur burgemeester en wethouders
Wilt u de burgemeester of een van de wethouders spreken neem dan contact op met de bestuurssecretaresse mw. S. Arramdani, tel. (0475) 538855. Zij maakt een afspraak voor u.

 

Nevenfuncties college van burgemeester en wethouders
Artikel 12 van de Gemeentewet en de door de raad vastgestelde integriteitcode verplicht de leden van het gemeentebestuur openbaar te maken welke andere functies zij vervullen naast het lidmaatschap van de raad.
Het betreft dan zowel de beroepsmatige functies als functies op maatschappelijk terrein en in het verenigingsleven.
In deze lijst kunt u de nevenfuncties van het college van burgemeester en wethouders inzien.