De gemeentelijke organisatie

Aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie staat de gemeentesecretaris. In ons geval is dat mevr.mr. S. Willems-van Ulden. Zij is belast met de algehele leiding van de organisatie. Zij geeft leiding aan het MT (Management Team).
Het MT bestaat uit de hoofden van de afdelingen.
Binnen onze gemeente zijn dat de afdelingen
Bewonerszaken
Grondgebiedszaken
Personeel en Organisatie
Financiën
Bestuursondersteuning
De loco-secretaris is dhr. H. Peeters. Hij vervangt indien nodig de secretaris bij haar afwezigheid.

Binnen de gemeentelijke organisatie werken 90 mensen waarvan een aantal mensen in parttime dienstverband. Het gemeentehuis is gevestigd aan de Schaapsweg 20 in St. Odiliënberg. Het bedrijfsgebouw van de buitendienst is gevestigd aan de Schepersheuvel in St. Odiliënberg.

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar onder kantooruren op 0475 538888.
Ook kunt u mailen via: [email protected]

Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17.00 tot 19.00 uur (alleen voor burgerzaken) en op woensdag is er een middagopenstelling van 14.00 tot 16.30 uur (ook alleen voor burgerzaken).

Personele bezetting

Gemeentesecretaris:
mw. mr. S. Willems-van Ulden
bestuurssecretaresse: mw. S. Arramdani

controller: dhr. H. Peeters

Grondgebiedszaken:
(Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Cultuur en Civieltechniek / buitendienst)
hoofd afdeling: mw. mr. M. van Iren