Sociale Zaken

Adres/bezoekgegevens bureau Sociale Zaken
Bureau Sociale Zaken, gemeente Ambt Montfort/Roerdalen
Bezoekadres: Schaapsweg 20
Postbus 6099
6077 ZH St.Odiliënberg
Telefoon: (0475) 538888
Fax (0475) 538899
Email: [email protected]

Bureau Sociale Zaken
St.Odiliënberg
Zorgloket
Herkenbosch
Adres Schaapsweg 20 Kerkplein 1
Openingstijden Inloopspreekuur elke dinsdag en
donderdag van 10.00 – 12.00 uur
daarbuiten alleen op afspraak
Inloopspreekuur elke maandag en
woensdag van 10.00 – 12.00 uur
daarbuiten alleen op afspraak in
St. Odiliënberg
Telefonisch contact Dagelijks van 9.00 – 10.00 uur Geen
Welke
vraag/onderwerp?
Algemene informatie
Alle aanvragen bijstand en wet
voorzieningen gehandicapten (WVG)
Algemene informatie
Aanvragen bijzondere bijstand
Aanvragen wet voorzieningen gehandicapten (WVG)
WVG

Tegemoetkoming in de kosten van het vervoer.
Met ingang van 1 januari 2005 zijn de normen in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) aangepast.

Hieronder treft u de nieuwe bedragen aan:

Vervoersvoorziening per jaar per kwartaal
Forfaitaire vergoeding €    314,65     (was €    308,78) €     78,66     (was €  77,19)
AHV Nota’s
Taxivergoeding €    973,09     (was €    954,95) €  243,27    (was €  238,73)
Rolstoeltaxi € 1.423,32     (was € 1.396,78) €  355,83    (was €  349,19)

Wij verzoeken u bij het indienen van uw taxibonnen duidelijk uw naam en adres te vermelden op de enveloppe.

Huursubsidie
Huursubsidie is een bijdrage van de overheid in de huur. Huursubsidie is er in principe alleen voor zelfstandige woningen. Dat wil zeggen: woonruimte waarbij u een eigen ingang, badkamer, toilet en keuken heeft. Als u een huis, flat, appartement of een woonwagen huurt, kunt u dus recht hebben op huursubsidie. Als u op kamers woont, hebt u geen recht op huursubsidie.

VOORWAARDEN
Om voor huursubsidie in aanmerking te komen, moet u aan enkele voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden betreffen:

1.     Huur

2.     Inkomen

3.     Vermogen

4.     Gezinssamenstelling

5.     Inschrijving in de gemeente

AANVRAAG:
U kunt een aanvraagformulier aanvragen bij de gemeente of als u bij een woningbouwvereniging huur, bij uw verhuurder, opvragen. Als u bij een particuliere verhuurder huurt en voor het eerst huursubsidie aanvraagt, dan moet u ook een brengplichtformulier invullen. Dit formulier kunt u ophalen bij de gemeente.

MEENEMEN:

1.     Geldig legitimatiebewijs

2.     Inkomensbewijzen

3.     Vermogensbewijzen

4.     Huurcontract

Huursubsidie, vangnetregeling
Het recht op huursubsidie voor de periode 1 juli 2004 tot en met 30 juni 2005 wordt voornamelijk bepaald door de hoogte van het totale belastbare gezinsinkomen over 2003. Bent u of één van uw medebewoners in 2004 echter sterk achteruitgegaan in uw netto maandinkomen door bijvoorbeeld werkloosheid of door een wijziging in de samenstelling van uw huishouden?

VOORWAARDEN:
Als uw belastbaar inkomen over 2003 20% hoger ligt dan het naar een jaarinkomen omgerekende netto gezinsinkomen dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een bijzondere bijdrage in de huurlasten (vangnetregeling).
Om voor de bijzondere bijdrage in aanmerking te komen moet u wel voldoen aan de overige eisen die gelden voor de huursubsidie, zoals gesteld aan de hoogte van de huur en de waarde van het gezamenlijke vermogen.

AANVRAAG:
De bijzondere bijdrage kunt u aanvragen bij de gemeente.

MEENEMEN:

1.     Geldig legitimatiebewijs

2.     Inkomensbewijzen

3.     Vermogensbewijzen

4.     Huurcontract

5.     Bericht/beslissing afwijzing IHS (= Huursubsidie)

Jaaropgaven Sociale Zaken
Uitkeringsgerechtigden of anderen die in het kader van de bijstandswet volledig of deels een beroep hebben gedaan op financiële ondersteuning krijgen jaarlijks een jaaropgave. Dit exemplaar dient u bij uw administratie te bewaren. U kunt een kopie onder meer gebruiken voor de aangifte van de inkomstenbelasting, huursubsidie, studiekostenfinanciering e.d.

Eind januari of in februari van het jaar volgend op het jaar van uitkering wordt deze aan u toegezonden.

CWI: één loket voor Werk en Inkomen
Wie vragen heeft over werk, of wie een uitkering wil aanvragen, kan daarvoor terecht bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) in Roermond. Dit is een organisatie die de taken uitvoert van het Arbeidsbureau, de Sociale Dienst en andere uitkeringsorganisaties. Inwoners van Ambt Montfort, Echt, Haelen, Heel, Heythuysen, Maasbracht, Roerdalen, Roermond, Roggel en Neer, Swalmen en Thorn gaan van het centrum gebruik maken.

EEN LOKET
Wie kent niet de uitspraak van mensen die werk zoeken en/of een uitkering willen aanvragen: “Ik word van het kastje naar de muur gestuurd”. Iedereen die zich voor werk en een uitkering meldt, kan dat voortaan bij één loket doen, namelijk bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) in Roermond.

OOK HERINTREDERS
Het CWI probeert in eerste instantie klanten aan werk te helpen. Daarmee wordt voorkomen dat de mensen afhankelijk worden van een uitkering. Met een breed scala van middelen, zoals internet, vacaturezuilen, leestafels met dag- en weekbladen krijgen klanten inzicht in het werkaanbod. Via internet kunnen werkzoekenden hun eigen gegevens en wensen inbrengen, en werkgevers kunnen er hun vacatures laten zien. Hierbij gaat het niet alleen om werklozen, maar ook om mensen die een betere of andere baan zoeken en herintreders.

NIEUWE UITKERINGEN
Kan het CWI een klant niet onmiddellijk aan een baan helpen, dan helpt het CWI bij het aanvragen van een uitkering. Vanaf 2 januari 2002 kunt u voor het aanvragen van een uitkering volgens de Algemene bijstandswet (Abw), en ook voor de Inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) alleen nog maar terecht bij het Centrum Werk en Inkomen (CWI), en niet meer bij onze eigen afdeling Sociale Zaken. Voor degenen die op dit moment een uitkering ontvangen via onze afdeling Sociale Zaken verandert er niets. Alles blijft dan zoals het was. Ook mensen die Bijzondere Bijstand willen aanvragen, kunnen daarvoor nog steeds terecht in ons eigen gemeentehuis.

WAAR IS HET CWI?
Het CWI is gevestigd Looskade 4 in Roermond. Telefoonnummer: (0475) 388400. Het is iedere werkdag geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Voor het aanvragen van een uitkering kunt u tussen 8.30 en 12.00 uur terecht. Op donderdag is het CWI tot 19.00 uur geopend.

MEER INFORMATIE
Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met bureau Sociale Zaken, tel. (0475) 538888.

Scholing en activering sociale zaken
 
Staat u ingeschreven bij het CWI en komt u, in het kader van de trajectbegeleiding, in aanmerking voor (bij)scholing in de vorm van opleidingen, cursussen of andere activiteiten die bijdragen tot sociale activering en/of inschakeling in de arbeid, dan kunt u voor deze kosten een vergoeding krijgen. Deze vergoeding heeft o.a. betrekking op lesgeld, kosten van leerstof (boeken e.d.), examenkosten, reiskosten en kosten voor de opvang van kinderen.

AANVRAAG C.Q. INFORMATIE:
Bij het bureau Sociale Zaken.

MEENEMEN:

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Een specificatie van de gemaakte/te verwachten kosten (bv. factuur)