Veiligheid

 

VeiligheidsScan gemeente Ambt Montfort
Als u op onderstaande woorden klikt kunt u de VeiligheidsScan (met bijlagen van dit rapport) van de gemeente Ambt Montfort inzien.

Hiervoor heeft u Acrobat Reader nodig. Klik op onderstaand plaatje om dit programma te downloaden.

VeiligheidsScan:

 • Beleidsrapport
 • Bijlagenrapport deel 1
 • Bijlagenrapport deel 2
Politiespreekuur in het gemeentehuis
Iedere dinsdag is er tussen 17.00 en 19.00 uur politiespreekuur in het gemeentehuis te St. Odiliënberg. U kunt hier terecht voor al uw politiezaken.

De gebiedsmentor de heer Willem Loo (zie foto) zal u dan te woord staan.
Bij afwezigheid van de heer Loo zal hij vervangen worden door een gebiedsmedewerker.

Uitbreiding inzet politiejunioren
Met de inzet van elf politiejunioren in de districten Roermond en Venlo van de Politie Limburg Noord wordt er een flinke impuls gegeven aan het terugdringen van de jeugdcriminaliteit en overlast door jongeren. “Jongeren spreken hun leeftijdsgenoten aan op ongewenst gedrag. Dat heeft een geweldig effect”, aldus gedeputeerde Odile Wolfs, verantwoordelijk voor Jong zijn in Limburg. Gedeputeerde Staten stellen voor het project politiejunioren ruim € 34.000,00 beschikbaar.

Zes politiejunioren worden ingezet in de gemeenten Roerdalen, Swalmen, Ambt Montfort, Beesel, Maasbracht en Echt-Susteren en vijf politiejunioren in de gemeente Venlo.
Gedeputeerde Mat Vestjens voor Veilig in Limburg: “Door de voortvarende samenwerking tussen gemeenten, politie en Provincie zijn de politiejunioren snel inzetbaar.” De totale kosten van het tweejarig samenwerkingsproject bedragen ruim € 146.000,00. Het resterende bedrag financieren de gemeenten en de Politie Limburg Noord.
De aanwezigheid van politiejunioren heeft een drempelverlagend effect: er wordt sneller contact gelegd en jongeren zijn bereid ook te luisteren. Aanleiding voor dit project is de positieve evaluatie van het project ‘Boeiend Blauw, politiejunior iets voor jou?’, dat in 2002 gestart is.
Belangrijkste conclusie is dat jongeren daadwerkelijk hun gedrag veranderen. Zowel hun omgeving als zijzelf ervaren dat zij zich meer dan voorheen houden aan regels en daar ook anderen op aanspreken. De politiejunioren vinden dat zij hiermee aantonen dat jongeren zich inzetten voor waarden en normen. Daarnaast levert hun inzet een bijdrage aan het integreren van jeugd en nadrukkelijk ook allochtone jeugd bij de politie. Op deze manier ontstaat een ‘benaderbare overheid’ voor de jeugd waar kleinschalige hulp kan worden geboden dat op termijn leidt tot minder belasting van de jeugdhulpverlening. Dit project sluit aan op het provinciaal speerpunt ‘Terugdringen jeugdcriminaliteit’ en legt de link tussen de beleidsthema’s ‘Veilig leven in Limburg’ en ‘Jong zijn in Limburg’.

Wees paraat als de sirene gaat
De sirene is een hulpmiddel van de overheid om mensen te kunnen waarschuwen voor acute gevaren. Dit is bijvoorbeeld het geval als er gevaarlijke stoffen vrijkomen bij een brand of ongeluk. Op dat moment is het gevaarlijk om buiten te blijven waar u wordt blootgesteld aan het gevaar. De sirenes worden door de brandweer ingeschakeld.

WAT MOET U DOEN:

1.     Ga naar binnen. Zoek een afgesloten ruimte op. Als u niet thuis bent ga dan ergens anders naar binnen (bv. een woonhuis of winkel). Help daarbij ook de minder validen.

2.     Sluit ramen en deuren. Zorg dat buitenlucht niet naar binnen kan komen, schakel ook mechanische ventilatiesystemen uit en sluit ventilatieroosters.

3.     Zet de radio en TV op L1. Op deze zender zullen de hulpdiensten zo snel mogelijk aanvullende informatie verstrekken.

WAT MOET U NIET DOEN
Buiten komen. Ga niet op zoek naar uw familieleden, vrienden of bekenden. Als de sirene gaat is er een direct acuut gevaar voor iedereen die buiten is. Als u dan op zoek gaat blijft u langer buiten dan nodig is en loopt u een groot gevaar. Als uw kinderen op dat moment op school of bij bekenden zijn, vertrouw erop dat deze uw kinderen zullen opvangen en verzorgen.
Telefoon. Ga niet bellen. De telefoonlijnen raken overbelast als iedereen gaat bellen. De hulpdiensten zijn verder al op de hoogte en kunnen u op dat moment geen andere informatie geven dan u al op L1 kunt vinden. Hierdoor kunnen de hulpdiensten niet meer met elkaar communiceren.

WACHT OP INFORMATIE
De gemeenten in Limburg hebben afspraken gemaakt met L1 radio en TV om inwoners zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van calamiteiten in de Provincie. Als de sirenes afgaan kunnen de hulpdiensten gebruik maken van de faciliteiten van deze omroep om u te informeren. Het lukt niet altijd om direct informatie te geven via L1, soms kan dat enkele minuten duren.
Radio. Via de radio worden mededelingen namens de hulpdiensten uitgezonden. Desnoods worden hiervoor programma’s onderbroken.
TV. De hulpdiensten hebben de beschikking over L1-teletekstpagina 112. Op deze pagina kunnen ze ten alle tijden informatie plaatsen over calamiteiten die gevolgen hebben voor inwoners van de provincie.
Uitvallen kabelnet of elektriciteit. L1 radio is ook te ontvangen bij uitval van de kabel of elektriciteit via de ether op een draagbare radio. Veilig. Als u weer veilig naar buiten kunt laten de hulpdiensten u dat via L1 radio en/of TV weten. Als u eerder naar buiten gaat loopt u een groot gevaar.

WAAR KUNT U DE SIRENE HOREN 
In Nederland kunt u niet overal de sirene horen. Niet overal in Nederland staan sirenepalen. De sirenes staan in zogenoemde ‘gedefinieerde risicogebieden’, bijvoorbeeld gebieden met meer dan 1.000 inwoners, bedrijventerreinen, snelwegen, spoorlijnen enzovoort. De sirenepalen hebben een geluidscirkel met een straal tussen de 500 en 750 meter. De sirenes zijn dus niet overal te horen. In dunbevolkte gebieden staan geen sirenepalen. Mocht u in een dichtbevolkt gebied wonen en de sirene niet horen, dan kunt u dit doorgeven aan uw gemeente. De sirenes zijn verder vooral bedoeld om mensen te waarschuwen om naar binnen te gaan en zijn daarom niet altijd binnen in een woning of bedrijf te horen.

L1 is op de volgende frequenties te ontvangen 
Radio
Via de ether: FM 100.3 MHz
Via de kabel: FM 89.4 MHz

TV
Alleen via de kabel: kanaal 23+ of frequentie, 488.00 MHz

MEER INFORMATIE 
Wilt u meer weten? Neem contact op met de gemeente, afdeling Bestuursondersteuning, telefoonnummer: (0475) 538888.

LUIDE SIRENETEST VOORTAAN IEDERE EERSTE MAANDAG VAN DE MAAND 
Sinds september 2003 worden iedere eerste maandag van de maand de sirenes getest. De sirenes geven om 12.00 uur dan een luid alarm dat ongeveer anderhalve minuut te horen zal zijn. Omdat het om een test gaat, hoeft u dan geen actie te ondernemen.

Tips
Geef brand geen kans met rookmelders! 
Rookmelders mogen in geen enkel huis ontbreken. Rook is namelijk doodsoorzaak nummer iin bij brand. Een rookmelder waarschuwt u tijdig voor het gevaar van rook en brand. Zodra de melder rook of roetdeeltjes ‘ziet’ of ‘voelt’, slaat hij alarm met een doordringend geluid.Rookmelders
Er zijn veel verschillende soorten rookmelders. De ‘ionisatiemelder’ reageert iets sneller op branden met vlammen en kleine rookdeeltjes. De ‘optische melder’ ontdekt eerder smeulbranden en grotere rookdeeltjes. Deze handige apparaatjes koopt u vaak al voor een paar euro. De meeste rookmelders werken op batterijen en zijn dus onafhankelijk van stroom. Ze houden dag en nacht de wacht, want als u slaapt is uw eigen rookmelder, uw neus, uitgeschakeld.Koolmonoxide
De ‘CO-melder’ is geen rookmelder maar attendeert u op gevaarlijke concentraties koolmonoxide (CO). Dit giftige gas komt vrij bij brand, maar ook bij slecht brandende (gas)kachels, geisers en cv-ketels. Koolmonoxide wordt 250 x sneller in het bloed opgenomen dan zuurstof. Het CO-gas is een echte sluipmoordenaar: je ruikt en proeft het niet en voor je het weet, ben je bewusteloos. De CO-melder is dus een waardevolle aanvulling op de rookmelder. Bij een (bad)geiser wijst een oranje vlam die hoger is dan normaal, op mogelijke CO-vorming.Ventilatie
Een goede ventilatie is van groot belang. Vooral nieuwbouwwoningen zijn zo goed geïsoleerd dat er geen natuurlijke ventilatie (kieren en gaten) meer aanwezig is. Daarom mag u de luchtaanvoer en -afvoer nooit afsluiten. Laat ook regelmatig de schoorsteen vegen. Als die vervuild of verstopt raakt, stromen de verbrandingsgassen rechtstreeks uw kamer in!

Kleine blusmiddelen:
Een tuinslang kan goed dienen als klein blusmiddel.
Water is de meest geschikte vloeistof voor vaste stoffen, zoals:
– hout
– papier
– textiel
– karton

Gebruik nooit water voor het blussen van brandend vet / olie of brand waarbij elektriciteit is betrokken

Enkele tips:

 • Zet de tv uit (niet op stand-by!) als er niemand naar kijkt
 • Leg geen snoeren onder het tapijt
 • Laat minstens 1x per jaar de schoorsteen vegen
 • Laat uw cv en geiser jaarlijks schoonmaken en controleren
 • Rook nooit in bed
 • Zet spuitbussen nooit in de zon
 • Kijk uit met flessengas; controleer de aansluiting met een zeepoplossing, niet met lucifers
 • Gebruik altijd droog, schoon hout voor de open haard
 • Maak regelmatig het filter van de afzuigkap in de keuken schoon
 • Gebruik nooit water bij het doven van ‘vlam in de pan’, maar schuif een deksel (van u af) over de pan
 • Plaats op elke verdieping minimaal 1 rookmelder
  Hebt u 1 rookmelder, plaats die dan in de ruimte waar de meeste (slaap)kamers op uitkomen – dat is meestal boven in het trapgat op de slaapverdieping
 • Leeg de asbak niet eerder dan een kwartier na de laatste peuk
 • En: een rookmelder is een origineel en nuttig cadeau

Als u moet vluchten, ren dan bij voorkeur naar beneden. Adem zo min mogelijk rook in. Moet u door een met rook gevuld vertrek, kruip dan op handen en voeten en houd het hoofd laag.